Ponedeljek, 23. 3. 2020, 8. b ZGO

Pozdravljeni učenci,

pošiljam vam navodila za delo doma.

1. Preberite si ponovno besedilo v učbeniku o nastanku ZDA na str. 98. - 101. in zapis v zvezku.

2. Rešite vaje v DZ na str. 44 in 45/ vaje 22, 23, 24, 25, 26.

3. V zvezke si napišite naslov ŽIVLJENJE V FRANCIJI PRED REVOLUCIJO

   - Preberite besedilo v učb. str. 102 pod istim naslovom ter izpišite v zvezek imena treh stanov, k vsakemu predstavnike in kdo plačuje davke. ( lahko v obliki razpredelnice)

- Na zgornji levi strani je graf Francoski stanovi 1789. Iz grafa razberite, koliko prebivalstva je imelo pravico do odločanja.  Ugotovitev zapišite v zvezke.

ponedeljek, 23. 3. 2020, 7. a GEO

Pozdravljeni učenci,

pošiljam vam navodila za delo doma.

1. Ponovite o površju, podnebju in rastju Vzhodne Evrope in Severne Azije v učbeniku str. 66. in 67. ter zapis v zvezku.

2. Danes si boste ogledali posamezne vsebine na YT, in članke, ki opisujejo zanimivosti tega področja. Vaša naloga je, da si v zvezek zapišete posamezne značilnosti.

Najmogočnejše ruske reke

Bajkalsko jezero
Trassibirska železnicaPonedeljek, 23. 3. - 7. b

Pozdravljeni učenci,
pošiljam vam navodila za ponedeljkovo uro geografije.

1. S pomočjo učbenika str. 66. in 67. boste dokončali nemo karto , ki jo imate prilepljeno v zvezku.

- z modro barvo označite in poimenujte glavno reko OB in njen pritok Irtiš; označite še reko JENISEJ.
- reliefna enota med gorovjem Ural in reko Jenisej se imenuje ZAHODNO SIBIRSKO NIŽAVJE - vpišite
 (razmislite zakaj tako ime, kakšno je površje in ga primerjajte z Vzhodno evropskim nižavjem)

- z modro barvo označite in poimenujte reko LENA in BAJKALSKO JEZERO.
- reliefna enota med reko Jenisej in Leno se imenuje SREDNJE SIBIRSKO VIŠAVJE - vpišite.
   (razmislite zakaj tako ime, kakšno je površje)

- površje vzhodno od reke Lene imenujemo VZHODNO SIBIRSKA GOROVJA - vpišite.
  (razmislite zakaj tako ime, kakšno je površje)

2. V učbeniku str. 66. in 67. preberite poglavji Kje so največji gozdovi na svetu? in Je še kje hladneje?

- v zvezek napiši naslednjo točko: Podnebje in rastlinstvo in napiši tri glavne tipe podnebja in rastja.
- ustno, ob klimogramu opiši značilnosti posameznega podnebja in ustrezen tip rastja ter si to dobro zapomni.

3. V DZ str. 36. rešite vaje št. 1, 2, 3